Contact Medical International Ltd.
 

Разтвори за контактни лещи

COMPLETE RevitaLens

ПРЕОСМИСЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯТА

Инструкции за боравене с контактни лещи и разтвори

Грижата за чистотата на контактните лещи е изключително важна. Тя позволява да поддържаме очите си здрави и да виждаме ясно, като осигурява максимален комфорт през целия срок на годност на лещите.