Contact Medical International Ltd.
 

Контактни лещи за специфични зрителни дефекти

Paediatric

Педиатрична контактна леща от силиконов хидрогел

Prosthetic & Cosmetic

Контактна леща тип протеза за прикриване на недостатъци на окото вследствие на вроден дефект, травма или очно заболяване

X-Chrom

Контактна леща с тъмно червена зеница за корекция на нарушения на цветоусещането за червено и зелено

Bandage

Тримесечна контактна леща от силиконов хидрогел
Защита и комфорт за наранени роговици

Aphakic & Myopic

Иновативни тримесечни контактни лещи от силиконов хидрогел за пациенти с високи плюсови и минусови диоптри
(над +/- 10.00D)