Contact Medical International Ltd.
 

Грижи за контактните лещи

 
Грижите за контактни лещи са много важни поради две причини:

  • Осигуряват защита срещу инфекции и други усложнения.

  • Запазват структурата и качествата на лещите за по-дълго време.

За полагане на правилни грижи за меките лещи има два много важни компонента - система за поддръжка (разтвор) и контейнер.


Ние ви предлагаме многофункционални системи тип "всичко в едно", с които лесно и ефективно се почиства, дезинфекцира, съхранява, овлажнява и изплаква повърхността на лещата. Целта на разтворите за контактни лещи е да поддържат лещата чиста, микробно незамърсена и влажна. При продължително неизползване на лещите разтворът трябва да бъде подменян всяка седмица. (Повече информация за тези разтвори ще намерите в продуктовия каталог).


Контейнерът за съхранение е вторият важен компонент на системата за поддръжка. Лещите остават в контейнера през цялото време, когато не са в окото. Има два основни модела контейнера: тип кошница и контейнер с две гнезда. При контейнерите с кошници лещите се съхраняват в общ резервоар. Контейнерите с две гнезда осигуряват разделно съхранение, но лещата плува свободно и има опасност да изсъхне, ако количеството на разтвора намалее. Предимство имат антибактериалните контейнери и кошници, които спомагат за намаляване прехвърлянето на бактерии от контейнера към лещите и очите.
Независимо какъв е контейнерът, той трябва да бъде почистван редовно и подменян всеки месец.


Към системите за поддръжка спадат и ензимните таблетки. Таблетките Enzyme разграждат по-сериозните натрупвания чрез атакуване на белтъчните молекули, включени в налепите. Ензимните таблетки са много ефективни и ако се използват поне веднъж месечно, поддържат лещите и предпазват от усложнения. Инструкции за ползване ще ви бъдат предоставени на листовките на таблетки Enzyme.